პლატფორმის შესახებ

ღირსეული შრომის იდეის გარშემო დაფუძნებული გაერთიანება

ღირსეული შრომის პლატფორმა არის არაფორმალური ერთობა,  რომელიც საქართველოს შრომითი პოლიტიკის გაუმჯობესებისა და ღირსეული შრომითი პირობების შექმნის იდეის გარშემო, აერთიანებს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირებს, ადამიანის უფლებების ორგანიზაციებსა და აქტივისტებს. პლატფორმა, წევრი ორგანიზაციებისთვის წარმოადგენს ურთიერთდახმარებისა და მხარდაჭერაზე დაფუძნებულ სოლიდარობის ქსელს.

პლატფორმის მართვა ხდება პარიტეტის პრინციპით, სადაც თითოეულ ორგანიზაციას აქვს ერთი ხმა. პლატფორმას არ ყავს სპეციალურად გამოყოფილი სპიკერი ან/და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი, თუმცა, გარკვეულ შემთხვევებში, წევრების მიერ შერჩეული სპიკერები გამოხატავენ პლატფორმის პოზიციას ამა თუ იმ საკითხზე.

ჩვენი წევრები

ჩვენი ამჟამინდელი წევრები არიან შემდეგი ორგანიზაციები და პროფკავშირები. თითოეულ ორგანიზაციაზე დეტალური ინფორმაციისთვის, დააჭირეთ შესაბამის ლოგოს:

სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი

სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროების პროფკავშირი - სოლიდარობის ქსელი

ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროების პროფკავშირი - სოლიდარობის ქსელი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

Human Rights Watch

Human Rights Watch

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

სატრანსპორტო კომპანიის დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი ,,ერთობა 2013”

სატრანსპორტო კომპანიის დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი ,,ერთობა 2013”

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფკავშირი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფკავშირი

პროფკავშირების ახალი გაერთიანება

პროფკავშირების ახალი გაერთიანება

მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის პროფკავშირი

მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის პროფკავშირი

გილდია

გილდია