სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებისა და დაშავების შემთხვევები

ეს გვერდი ასახავს  შრომის ინსპექციის მიერ დაფიქსირებულ სტატისტიკას სამუშაო ადგილზე დასაქმებულთა გარდაცვალებისა და დაზიანების შესახებ. მონაცემები აღებულია ინსპექციის წლიური ანგარიშებიდან, ვებ გვერდიდან და ღირსეული შრომის პლატფორმის მიერ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად მიღებული მონაცემებიდან.

ბოლო განახლება: 10 ივნისი 2024.

 შრომის ინსპექციის საქმიანობაზე, და სამუშაო ადგილებზე  არსებულ შრომის პირობებზე მეტი ინფორმაციისთვის,  შეგიძლიათ ეწვიოთ, პლატფორმის შრომის უფლებების მონიტორს, რომელიც ერთ სივრცეში აქცევს სამუშაო ადგილების ინსპექტირების ანგარიშებს.  საწარმოო უბედური შემთხვევების ამსახველი ინსპექტირების ანგარიშების სანახავად, იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები; ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი მონაცემთა ბაზა შესაძლოა არ მოიცავდეს ყველა არსებულ ანგარიშს.

სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებისა და დაშავების შემთხვევები წლების მიხედვით

სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევები წლების მიხედვით

სამუშაო ადგილზე დაშავების შემთხვევები წლების მიხედვით

ტოპ 5 სექტორი სამუშაო ადგილზე დაშავებისა და გარდაცვალების შემთხვევების მიხედვით (2019-23)

სამუშაო ადგილზე დაზიანებისა და გარდაცვალების შემთხვევა ყოველ 100,000 დასაქმებულზე

სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებისა და დაშავების შემთხვევები ერთად, რეგიონების მიხედვით (2019-23)