შრომის უფლებების მონიტორი

სტატისტიკური მონაცემები

მონიტორი იკვლევს და აქვეყნებს შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტირების ანგარიშებს, რომელიც სამუშაო ადგილზე შრომის უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობას ასახავს. ჩვენი მონაცემთა ბაზა მოიცავს ინსპექტირების ანგარიშების ორ ტიპს: (1) უსაფრთხოების ინსპექტირების ანგარიშები 2019 წლის სექტემბრიდან და (2) ზოგადი შრომითი უფლებების ინსპექტირება 2021 წლის იანვრიდან. გაიგეთ რამდენად შემოწმდა თქვენი დამსაქმებელი კუკის, ფილტრის ან საძიებო ველის გამოყენებით. დეტალური ინფორმაციისთვის აქ დააჭირეთ

ძირითადი მონაცემები

მონაცემების ნახვა

589 უსაფრთხოების ინსპექტირება
428 ზოგადი ინსპექტირება
14,735 აღმოჩენილი დარღვევები
31 საქმიანობის შეჩერება
276 გამოყენებული ჯარიმების რაოდენობა
936,400 GEL ჯარიმების ჯამური ღირებულება
773 დამსაქმებელთა ჯამური რაოდენობა
6 გარდაცვალება
18 დაზიანება

დააჭირეთ ღილაკს შესაბამის კატეგორიაში ანგარიშების სანახავად

ინსპექტირება რეგიონის მიხედვით

დააჭირე რეგიონს და გაიგე მეტი

0 ინსპექტირება
1-99 ინსპექტირება
100-199 ინსპექტირება
200-299 ინსპექტირება
300+ ინსპექტირება

ძიება დამსაქმებლით ან მისამართით

ან მოძებნეთ ანგარიშები ქვედა ფილტრების გამოყენებით:
სექტორი
რეგიონი
დარღვევა
ინსპექტირების ტიპი
გარდაცვალება ან დაშავება
პასუხისმგებლობის ფორმა
სტატუსი
თარიღი

სექტორი

რეგიონი

დარღვევა

ინსპექტირების ტიპი

გარდაცვალება ან დაშავება

პასუხისმგებლობის ფორმა

სტატუსი

თარიღი

ან
X

უახლესი ინსპექტირებები

დამსაქმებელი: შპს კოკა კოლა დისტრიბუცია (246954176) • ინსპექტირების ნომერი: 003705 • ინსპექტირების თარიღი: 02.12.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
4 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს კოლორ პრესი (406191892) • ინსპექტირების ნომერი: 004847 • ინსპექტირების თარიღი: 24.08.2022

სექტორი: J - ინფორმაცია და კომუნიკაციები
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
7 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი (220411132) • ინსპექტირების ნომერი: 004862 • ინსპექტირების თარიღი: 11.08.2022

სექტორი: K - ფინანსები და დაზღვევა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
დაკისრებული ჯარიმა
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს SKY GROUP (202424769) • ინსპექტირების ნომერი: 004805 • ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
3 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: დახურული სააქციო საზოგადოება აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალი (405095891) • ინსპექტირების ნომერი: 004813 • ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
11 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს უსაფრთხოების სამსახური ალფა (204985873) • ინსპექტირების ნომერი: 004841 • ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
საჩივარზე პასუხი
14 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: სს Hualing International Special Economic Zone (404934381) • ინსპექტირების ნომერი: 004867 • ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ი თი აი (404872036) • ინსპექტირების ნომერი: 004802 • ინსპექტირების თარიღი: 04.08.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
4 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია (404942470) • ინსპექტირების ნომერი: 004820 • ინსპექტირების თარიღი: 04.08.2022

სექტორი: Z - სხვა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს პორტალ პეტროლეუმ ჯორჯია (405336337) • ინსპექტირების ნომერი: 003866 • ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ტექნო ბუმი (205286199) • ინსპექტირების ნომერი: 004809 • ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ბეთლაივი (404983238) • ინსპექტირების ნომერი: 004857 • ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022

სექტორი: R - ხელოვნება, გართობა და დასვენება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო (404922517) • ინსპექტირების ნომერი: 004858 • ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022

სექტორი: R - ხელოვნება, გართობა და დასვენება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ჯ ჯ 2011 (406051971) • ინსპექტირების ნომერი: 003880 • ინსპექტირების თარიღი: 02.08.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს გდგ (406058215) • ინსპექტირების ნომერი: 004822 • ინსპექტირების თარიღი: 02.08.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
1 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს პეის ტრანსი (415096087) • ინსპექტირების ნომერი: 003867 • ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022

სექტორი: H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: სს ხალიკ ბანკი საქართველო (205236537) • ინსპექტირების ნომერი: 004816 • ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022

სექტორი: K - ფინანსები და დაზღვევა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
4 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს სუფთა სამყარო (204490096) • ინსპექტირების ნომერი: 004834 • ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
3 აღმოჩენილი დარღვევები
დაკისრებული ჯარიმა
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ჯი-ემ-თი სასტუმროები ( მერიოტი) (203842333) • ინსპექტირების ნომერი: 004806 • ინსპექტირების თარიღი: 28.07.2022

სექტორი: I - სასტუმროები და რესტორნები
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ლუქს ოილი (426522523) • ინსპექტირების ნომერი: 004811 • ინსპექტირების თარიღი: 28.07.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
2 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

იხილეთ მეტი ინსპექტირება