ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ლუქს ოილი (426522523)

ინსპექტირების ნომერი: 004811
ინსპექტირების თარიღი: 28.07.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: ქვემო ქართლი
გარდაბნის რაიონი, ვაზიანი

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
2 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 28.07.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. წერილობითი ხელშეკრულების არარსებობა (მუხ. 12, ნაწ. 2)
2. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 07.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(28.07.2022)

კომპანიის ზომა: 16 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 9 კაცი 7 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე