პუბლიკაციები

კულტურის სამინისტროს ახალი საკადრო პოლიტიკა და შრომითი დავების ანალიზი

კულტურის სამინისტროს ახალი საკადრო პოლიტიკა და შრომითი დავების ანალიზი

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით გამოაქვეყნა ანგარიში - „კულტურის...

read more
საცხოვრებელი ხელფასის პერსპექტივები საქართველოში

საცხოვრებელი ხელფასის პერსპექტივები საქართველოში

სასტუმროს ინდუსტრიაში დასაქმებულთა შრომითი პირობების საბაზისო კვლევა „ღირსეული შრომის პლატფორმამ“ 2023 წლის თებერვალში...

read more
მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის  ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

ხელფასის მოპარვა საქართველოში შრომითი უფლებების დარღვევის ერთ-ერთ ყველაზე სისტემურ და შეფარულ ფორმას წარმოადგენს. მოპარული...

read more
შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

2022 წლის 7 ივლისს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით გამართა კვლევის -...

read more
შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მოამზადა კვლევა: "შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება 2021" კვლევის მიზანია ერთი წლის...

read more
საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გთავაზობთ საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივ...

read more
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები პუბლიკაცია მომზადებულია ღირსეული შრომის პლატფორმის წევრი...

read more
არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოში სოციალური მუშობის სიტუაციური ანალიზი, რომელიც არასამთავრობო სექტორში დასაქმებული სოციალური მუშაკების...

read more