პუბლიკაციები

შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მოამზადა კვლევა: "შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება 2021" კვლევის მიზანია ერთი წლის...

read more
საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გთავაზობთ საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივ...

read more
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები პუბლიკაცია მომზადებულია ღირსეული შრომის პლატფორმის წევრი...

read more
არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოში სოციალური მუშობის სიტუაციური ანალიზი, რომელიც არასამთავრობო სექტორში დასაქმებული სოციალური მუშაკების...

read more
რამდენი უნდა იყოს ექთნების საცხოვრებელი ხელფასი? „სოლიდარობის ქსელის” ხედვა

რამდენი უნდა იყოს ექთნების საცხოვრებელი ხელფასი? „სოლიდარობის ქსელის” ხედვა

საცხოვრებელი ხელფასის იდეა გულისხმობს, რომ მშრომელების ანაზღაურება იყოს გარანტი „სულ მინიმუმ ბაზისური, თუმცა ღირსეული...

read more
ქცევით თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება

ქცევით თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება

ვლევის საგანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში არსებულ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში...

read more
კორონავირუსის პანდემია და ექთნების შრომის ღირებულება

კორონავირუსის პანდემია და ექთნების შრომის ღირებულება

2020 წლის კორონავირუსის პანდემიამ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში სერიოზული ჩავარდნები გამოავლინა. აღსანიშნავია, რომ 2021...

read more
პლატფორმის (გიგ) ეკონომიკის რეგულირება – საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა

პლატფორმის (გიგ) ეკონომიკის რეგულირება – საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა

ტექნოლოგიურ პროგრესთან და ინტერნეტის ფართო გავრცელებასთან ერთად იზრდება არაფორმალური ეკონომიკის დარგი- ციფრული პლატფორმების...

read more
პროფესიული კავშირები – საერთაშორისო სტანდარტები

პროფესიული კავშირები – საერთაშორისო სტანდარტები

დოკუმენტის მიზანია პროფესიული კავშირების (პროფკავშირების) შესახებ არსებული საერთაშორისო სტანდარტების ზოგადი მიმოხილვა....

read more
Copy link
Powered by Social Snap