პუბლიკაციები

მინიმალური ხელფასი როგორც ადამიანის უფლება – საერთაშორისო სტანდარტები და პერსპექტივები საქართველოსთვის

მინიმალური ხელფასი როგორც ადამიანის უფლება – საერთაშორისო სტანდარტები და პერსპექტივები საქართველოსთვის

საქართველოში დღესდღეობით მრავალი ადამიანის შრომის ანაზღაურება იმდენად დაბალია, რომ მათ ფიზიკურ საბაზისო საჭიროებებსაც კი...

read more
შრომის ინსპექციის სამსახურის  გამჭვირვალობის შეფასება

შრომის ინსპექციის სამსახურის გამჭვირვალობის შეფასება

„სამართლისა და საჯარო პოლიტიკის ცენტრმა,“ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით, კვლევა - „შრომის ინსპექციის სამსახურის...

read more
დედობის და მშობლის შვებულება საქართველოში (კანონმდებლობა, პრაქტიკა და რეფორმის ხედვა)

დედობის და მშობლის შვებულება საქართველოში (კანონმდებლობა, პრაქტიკა და რეფორმის ხედვა)

საქართველოში დედობისა და მშობლის შვებულების ანაზღაურების არსებული პოლიტიკა და პრაქტიკა პრობლემურია. არსებულ გამოწვევებსა და...

read more
შრომის ინსპექტირების პროცესის სანდოობა და ეფექტურობა – „ღირსეული შრომის პლატფორმამ“ ანგარიში გამოაქვეყნა

შრომის ინსპექტირების პროცესის სანდოობა და ეფექტურობა – „ღირსეული შრომის პლატფორმამ“ ანგარიში გამოაქვეყნა

რა ფაქტორები აბრკოლებს შრომის ინსპექციის საქმიანობის ეფექტურობასა და სანდოობას? როგორია ინსპექციასთან თანამშრომლობის...

read more
კულტურის სამინისტროს ახალი საკადრო პოლიტიკა და შრომითი დავების ანალიზი

კულტურის სამინისტროს ახალი საკადრო პოლიტიკა და შრომითი დავების ანალიზი

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით გამოაქვეყნა ანგარიში - „კულტურის...

read more
საცხოვრებელი ხელფასის პერსპექტივები საქართველოში

საცხოვრებელი ხელფასის პერსპექტივები საქართველოში

სასტუმროს ინდუსტრიაში დასაქმებულთა შრომითი პირობების საბაზისო კვლევა „ღირსეული შრომის პლატფორმამ“ 2023 წლის თებერვალში...

read more
მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის  ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

ხელფასის მოპარვა საქართველოში შრომითი უფლებების დარღვევის ერთ-ერთ ყველაზე სისტემურ და შეფარულ ფორმას წარმოადგენს. მოპარული...

read more
შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

2022 წლის 7 ივლისს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით გამართა კვლევის -...

read more