პუბლიკაციები

მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის  ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

მოპარული ხელფასი საქართველოში – შრომითი უფლებების დარღვევის ფინანსური გავლენა მშრომელებზე

ხელფასის მოპარვა საქართველოში შრომითი უფლებების დარღვევის ერთ-ერთ ყველაზე სისტემურ და შეფარულ ფორმას წარმოადგენს. მოპარული...

read more
შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

შრომითი უფლებები საჯარო სამსახურში – სამინისტროები და თვითმმართველი ქალაქები

2022 წლის 7 ივლისს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით გამართა კვლევის -...

read more
შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება – 2021

სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მოამზადა კვლევა: "შრომის ინსპექციის საქმიანობის შეფასება 2021" კვლევის მიზანია ერთი წლის...

read more
საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გთავაზობთ საქართველოში მოქმედი მიტანის სერვისის კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივ...

read more
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები პუბლიკაცია მომზადებულია ღირსეული შრომის პლატფორმის წევრი...

read more
არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოში სოციალური მუშობის სიტუაციური ანალიზი, რომელიც არასამთავრობო სექტორში დასაქმებული სოციალური მუშაკების...

read more
რამდენი უნდა იყოს ექთნების საცხოვრებელი ხელფასი? „სოლიდარობის ქსელის” ხედვა

რამდენი უნდა იყოს ექთნების საცხოვრებელი ხელფასი? „სოლიდარობის ქსელის” ხედვა

საცხოვრებელი ხელფასის იდეა გულისხმობს, რომ მშრომელების ანაზღაურება იყოს გარანტი „სულ მინიმუმ ბაზისური, თუმცა ღირსეული...

read more
ქცევით თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება

ქცევით თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება

ვლევის საგანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში არსებულ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში...

read more
კორონავირუსის პანდემია და ექთნების შრომის ღირებულება

კორონავირუსის პანდემია და ექთნების შრომის ღირებულება

2020 წლის კორონავირუსის პანდემიამ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში სერიოზული ჩავარდნები გამოავლინა. აღსანიშნავია, რომ 2021...

read more