ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ბეთლაივი (404983238)

ინსპექტირების ნომერი: 004857
ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პეკინის გამზ. 41

სექტორი: R - ხელოვნება, გართობა და დასვენება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 03.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო ადგილის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შეთავსებით სამუშაოზე დასაქმების უკანონო შეზღუდვა (მუხ. 16, ნაწ. 5)
5. კონკურენციის შეზღუდვის უკანონოდ გამოყენება (მუხ. 60)
6. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
7. უქმე დღეებთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა (მუხ. 30)
8. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 17.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(03.08.2022)

კომპანიის ზომა: 25 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 7 კაცი 18 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე