ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს კოკა კოლა დისტრიბუცია (246954176)

ინსპექტირების ნომერი: 003705
ინსპექტირების თარიღი: 02.12.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის რაიონი, ნატახტარი

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
4 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 02.12.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
3. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
4. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: სხვა (მუხ. 41-44)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება )

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(02.12.2022)

კომპანიის ზომა: 311 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 287 კაცი 24 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე