ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს სუფთა სამყარო (204490096)

ინსპექტირების ნომერი: 004834
ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვ. დოლიძის ქ. 2

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
3 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 01.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
3. შვებულების დარღვევა: ანაზღაურებადი შვებულების პირობების დარღვევა (მუხ. 31-36)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 10.10.2022)

შედეგი:

დაკისრებული ჯარიმა
3,600₾
(01.08.2022)

კომპანიის ზომა: 540 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 61 კაცი 479 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე