არჩევნები 2020

ამომრჩეველთა სახელმძღვანელო: შრომითი უფლებები

31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ, ღირსეული შრომის პლატფორმა დაინტერესდა პოლიტიკური პარტიების ხედვებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიცაა: მინიმალური ხელფასი, შრომის ინსპექცია, ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულება, უმუშევრობის შემწეობა. ასევე, რამდენად არის გათვალისწინებული შრომითი პოლიტიკა მათ წინასაარჩევნო გეგმებში.

ქვემოთ იხილეთ პარტიების პასუხები ჩვენს შეკითხვებზე და მათი წინასაარჩევნო პროგრამები შრომით უფლებებსა და სხვა საკითხებზე.

იხილეთ ყველა პასუხი ერთ გვერდზე