უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" (202886788)

ინსპექტირების ნომერი: 000404
ინსპექტირების თარიღი: 11.09.2019
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი 2.

სექტორი: H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 Injuries
1 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 11.09.2019 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ განუცხადებია საწარმოო შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების, სამუშაო ადგილზე დაზიანების ან გარდაცვალების შესახებ

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

უბედური შემთხვევის აღწერა: 2019 წლის 2 აგვისტოს შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კუთვნილ ობიექტზე უბედური შემთხვევის შედეგად დაშავდა 1 თანამშრომელი

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 24.09.2019)

შედეგი:

დაკისრებული ჯარიმა
1,000₾
(11.09.2019)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"-ში ჩატარებულია კიდევ 5 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე