უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401)

ინსპექტირების ნომერი: 000777
ინსპექტირების თარიღი: 04.03.2020
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: 26.08.2020
ადგილი: თბილისი
აბო თბილელის N1

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 04.03.2020 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად
დააჭირეთ 26.08.2020 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
2. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
3. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
4. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
5. იყენებს საფრთხისშემცველ სამუშაო იარაღებს ან მოწყობილობებს (გარდა პერსონალური დაცვის საშუალებებისა)
6. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
7. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
8. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 22.03.2020)

შედეგი:

დაკისრებული ჯარიმა
3,000₾
(04.03.2020)
დაკისრებული ჯარიმა
2,000₾
(26.08.2020)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

შპს ანაგი-ში ჩატარებულია კიდევ 5 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე