უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: სს ნიკორა თრეიდი (2052558808)

ინსპექტირების ნომერი: 002640
ინსპექტირების თარიღი: 10.11.2021
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ნავთლუღის 6/2 (სურსათის მაღაზია ლიბრე)

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 10.11.2021 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
2. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
3. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
4. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
5. სამუშაო ადგილზე დაშვებამდე, არ ამოწმებს პირთა ალკოჰოლურ ან სხვაგვარი თრობის მდგომარეობას
6. არ იცავს სანიტარულ და ჰიგიენურ სტანდარტებს

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 21.11.2021)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(10.11.2021)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

სს ნიკორა თრეიდი-ში ჩატარებულია კიდევ 1 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე