უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ჯი-ემ-თი სასტუმროები ( მერიოტი) (203842333)

ინსპექტირების ნომერი: 002896
ინსპექტირების თარიღი: 18.01.2022 (სავარაუდო თარიღი)
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
თავისუფლების მოედანი 4

სექტორი: I - სასტუმროები და რესტორნები
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 18.01.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
2. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
3. არ აწარმოებს საწარმოო შემთხვევების, პროფესიული დაავადებებისა და სხვა შემთხვევების აღნუსხვას
4. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
5. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება )

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(18.01.2022)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

შპს ჯი-ემ-თი სასტუმროები ( მერიოტი)-ში ჩატარებულია კიდევ 1 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე