დამსაქმებლის გვერდი

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

შპს ანაგი (245416401): ძირითადი მონაცემები

6 უსაფრთხოების ინსპექტირება
0 ზოგადი ინსპექტირება
63 აღმოჩენილი დარღვევები
0 საქმიანობის შეჩერება
3 გამოყენებული ჯარიმების რაოდენობა
6,000 GEL ჯარიმების ჯამური ღირებულება
1 გარდაცვალება
0 დაზიანება

ინსპექტირება

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 001192 • ინსპექტირების თარიღი: 04.11.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 გარდაცვალება
1 აღმოჩენილი დარღვევები
დაკისრებული ჯარიმა
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 001109 • ინსპექტირების თარიღი: 17.09.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
15 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 001107 • ინსპექტირების თარიღი: 31.08.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
13 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 001106 • ინსპექტირების თარიღი: 31.08.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
13 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 001105 • ინსპექტირების თარიღი: 31.08.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
13 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დამსაქმებელი: შპს ანაგი (245416401) • ინსპექტირების ნომერი: 000777 • ინსპექტირების თარიღი: 04.03.2020

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
დაკისრებული ჯარიმა
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა