დამსაქმებლის გვერდი

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

შპს ბორნ სოფქიმია (206337784): ძირითადი მონაცემები

1 უსაფრთხოების ინსპექტირება
0 ზოგადი ინსპექტირება
15 აღმოჩენილი დარღვევები
0 საქმიანობის შეჩერება
0 გამოყენებული ჯარიმების რაოდენობა
0 GEL ჯარიმების ჯამური ღირებულება
0 გარდაცვალება
1 დაზიანება

ინსპექტირება

დამსაქმებელი: შპს ბორნ სოფქიმია (206337784) • ინსპექტირების ნომერი: 001432 • ინსპექტირების თარიღი: 04.03.2021

სექტორი: C - წარმოებითი მრეწველობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 დაზიანება
15 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა