დამსაქმებლის გვერდი

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

შპს ლუქს ოილი (426522523): ძირითადი მონაცემები

0 უსაფრთხოების ინსპექტირება
1 ზოგადი ინსპექტირება
2 აღმოჩენილი დარღვევები
0 საქმიანობის შეჩერება
0 გამოყენებული ჯარიმების რაოდენობა
0 GEL ჯარიმების ჯამური ღირებულება
0 გარდაცვალება
0 დაზიანება

ინსპექტირება

დამსაქმებელი: შპს ლუქს ოილი (426522523) • ინსპექტირების ნომერი: 004811 • ინსპექტირების თარიღი: 28.07.2022

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
2 აღმოჩენილი დარღვევები
გაცემული გაფრთხილება
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა