ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ევოლუშენ ჯორჯია (405209689)

ინსპექტირების ნომერი: 002363
ინსპექტირების თარიღი: 30.11.2021
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: 07.06.2022 (სავარაუდო თარიღი)
ადგილი: თბილისი
მექანიზაციის ქ. N1

სექტორი: Z - სხვა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
1 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 07.06.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად
დააჭირეთ 30.11.2021 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომის შინაგანაწესთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა: არ განსაზღვრავს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს (მუხ. 23, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 08.08.2021)

შედეგი:

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე